Metodyka Blendera Danych

System Blender Danych bazuje na danych zastanych, pochodzących z instytucji publicznych. Na ich podstawie opracowane są trzy rankingi:

- atrakcyjności  ofert,

- dostępności ofert,

- dostępności zasobów pracy.

W chwili obecnej na stronie opublikowane są rankingi oraz dane dotyczące lat 2021 oraz 2022 (oznaczony jako "bieżący"). Dalsze rankingi będą publikowane adekwatnie do pojawiających się danych.

Opis metodyki opracowania rankingów znajduje się w pliku "Opis algorytmu obliczania rankingów za rok 2021 i 2022". Szczegółowe dane nt. użytych wskaźników - w plikach "Wskaźniki użyte do obliczenia rankingów za rok 2021" oraz analogicznie za rok 2022. Dane prezentowane są w grupach zawodów. Poniżej do pobrania "Porównanie zawodów wg KZiS z grupami zawodów wyodrębnionymi na potrzeby systemu Blender Danych".